Värmepumpar & Värmeväxlar i Jönköping

CTC Värmepumpar

Här hittar du mer information om de CTC Värmepumpar vi erbjuder.

CTC EcoAir – uteluftvärme

CTC EcoAir är den värmepump som Du väljer när Du vill utnyttja energin i uteluften. Ger vid anslutning till CTC EcoZenith 250 eller CTC EcoLogic värme ner till -22°C. Först då behöver pannan ta över helt. Du kan kombinera CTC EcoAir med din befintliga panna och ett styrsystem, CTC EcoLogic. Om du väljer en helt ny anläggning kopplar du samman med CTC EcoZenith 250.

CTC EcoAir placeras vid husväggen och kopplas samman med övrig utrustning i pannrummet. Luft/vatten-värmepumpen är många gånger att föredra. Det kan bero på klimatet, speciella markförhållanden, eller att investeringskostnaden blir betydligt lägre, bl a för att man slipper borra.

CTC EcoZenith 250

CTC EcoZenith 250 är en kraftfull elpanna med en effekt på 15 kW. Den ger en jämn och behaglig värme och gott om varmvatten. Huvudmåtten är 60x60x180. Måtten gör den lätt att placera och alla installationsanslutningarna finns på toppen.

Varmvattenproduktion sker i en genomströmningsväxlare, vilket innebär att varmvattnet produceras efter hand som det används och därför alltid är nytt och fräscht. Det kompletta regler- och styrsystemet ger möjlighet till egna inställningar, presenterar drifttemperaturer m.m. på en logisk display. Tillsammans med shuntautomatik, rumsgivare och utegivare ger detta en jämn och behaglig värme.

CTC EcoZenith 250 är också grundmodulen i värmepumpsystemet CTC Ecoheat, vilket medför att den som har en CTC EcoZenith 250 när som helst kan utveckla den till en värmepump genom att komplettera med en värmepumps-modul och utnyttja energi i luft-, berg-, mark- eller sjö.

 

CTC EcoHeat/GSI – Berg-, mark- och sjövärme

Intercooler – för din ekonomi
Med intercoolern ändrar vi på traditionellt värmepumpstänkande. En ny typ av förångare som är unik för CTC Ecoheat sänker dina värmekostnader ännu mer. Med denna nya patenterade teknik blir uteeffekterna högre och värmepumpen mer effektiv, verkningsgraden och tillförlitligheten ökar ytterligare. Du får helt enkelt mer värmepump för pengarna!

Ecoheat – den smarta värmepumpen
CTC Ecoheat är en mycket genomtänkt värmepump. Den är komplett och använder mark, berg och sjö som värmekälla. Även grundvatten kan vara värmekälla, då används en mellanväxlare. Givetvis arbetar CTC Ecoheat med flytande kondensering för att uppnå optimala driftsbetingelser. Alla nödvändiga funktioner styrs från den logiskt uppbyggda panelen. Med ett fåtal knappar styr Du enkelt värmepumpen.

Jämn, skön värme
CTC Ecoheat passar för olika värmesystem, såsom en- resp. tvårörs-system för radiatorer och konvektorer samt för golvvärme. Separat värme t ex i källaren kan väljas. Värmepumpen ger via shuntautomatiken en jämn och behaglig värme.

Friskt varmvatten
CTC Ecoheat är konstruerad för att ge de bästa förutsättningar för ett legionellafritt varmvatten. Varmvattnet produceras i en 2-stegs genomströmningsväxlare, inget stillastående varmvatten. Vid de tillfällen du har behov av extra mycket varmvatten går elpatronen in som extra tillskott.

CTC EcoSol – paketerade lösningar för solvärme.

CTC EcoSol är CTCs paketerade systemlösningar för solvärme som du kopplar till din värmepump. Att samköra solvärme med en värmepump innebär att du kan använda solvärmen hela året. Har du (eller väljer) CTC:s värmepump för bergvärme, så laddar solfångarna borrhålet under sommaren.
Hur mycket energi ger solvärme? Mellan 300 och 600 kWh/kvm och år beroende på typ, var du bor, takvinkel och väderstreck. I solpaketen CTC EcoSol från CTC ingår allt till en fungerande helhet där din installatör tar ett helhetsansvar.

CTC EcoLogic Extended – Logik i pannrummet
Styrsystem för värmepumpar

CTC EcoLogic EXT är en vidarutveckling av vår styrutrustning CTC EcoLogic, som används för att styra CTCs värmepumpar EcoAir och EcoPart mot befintlig panna, ackumulatortank eller direkt mot värmesaystem. Ett automatiskt, tillförlitligt och lättskött styrsystem för värmepumpar. CTC EcoLogic EXT sköter hela styrningen av värmepumpens drift och övervakning. I den lättlästa displayen kan du se driftdata, långtidsvärden och dina inställningar på ett enkelt och logiskt sätt.